AF Bostäder satsar på en grön framtid

Lund

Kund

AF Bostäder

Tjänst

Energi > Geoenergi

Malmbergs geoenergikoncept

Läs mer om vårt geoenergi­centralkoncept på EnerGeo Plug-and-Play

På området i Kämnärsrätten, Lund, har AF Bostäder valt att investera mot en grönare framtid. Totalt har etthundra lägenheter försörjts med bergvärme i kombination med fjärrvärme.

Malmberg Geoenergianläggning

Sommaren 2016 påbörjades markarbetarna och totalt borrade Malmberg 14 stycken energibrunnar á 250 m. Samtidigt som borrningen kunde ske i lugn och ro på plats i Lund, så prefabricerades energicentralen Malmberg Energeo® i Malmbergs verkstad i Yngsjö. För att undvika krånglig installation i trångt källarutrymme placerades centralen ovan mark i ett specialbyggt hus. När energibrunnarna var färdigborrade och det var dags för inkoppling så kunde Malmberg Energeo® enkelt dockas till fastighetens värmesystem och energibrunnarna.

Geoenergianläggningen har för värme- och varmvattendrift ett COP på 1:4, det vill säga att för varje tillförd kWh el kan totalt 4 kWh värmeenergi levereras till huset.

Effektivitet tillsammans med enkelhet

Vi pratar med Peter Molin som är byggprojektledare på AF Bostäder som varit med om hela resan till en ny geoenergianläggning och som menar att  med en Malmberg EnerGeo® kan helhetsprocessen övergå från komplexitet till enkelhet.

”Det är väldigt smidigt att man gör alla förberedelser till fastigheten innan och kopplar sedan på den prefabricerade centralen till fastighetens värmesystem”

Under projektfasen tryggar Malmberg Energeo® en arbetseffektivitet genom att optimera tiden på plats. ”Det är helt klart en fördel att det är så effektivt som möjligt när folk är på plats. Då är en prefabricerad lösning bra”

AF Bostäder har genom åren skapat framtidsmöjligheter genom att bygga studentlägenheter. Nu skapar man även förutsättningar för en hållbar miljö. Vi på Malmberg tackar för förtroendet!