Alvesta Biogas satsar på grön framtid med dubbel COMPACT™

Alvesta, Sweden

Kund

Alvesta Biogas

År

In production

Tjänst

Energi > Biogas

Kapacitet

600 Nm3/h

Välkommen till Alvesta, där en modern biogasanläggning står som ett grönt föredöme! Sedan 2014 har de omvandlat gödsel och avfall till värdefull biogas, minskat fossilt bränsle och skapat cirkulär ekonomi. Med en nyligen installerad uppgraderingsenhet tar de nu ytterligare steg för att utveckla anläggningen. Häng med för att utforska deras imponerande resa!

Biogasproduktion som samverkan

För snart tio år sedan började ett antal lantbrukare i Alvesta-trakten fundera på biogasproduktion. År 2014 stod anläggningen klar och råvaran som används är i första hand gödsel från de egna gårdarna. Detta visar återigen på hållbarheten genom att tänka cirkulärt och parallellt möjliggöra en utfasning av naturgas, olja och andra fossila ämnen. Delägarnas gårdar har ca:

  • 1700 kor
  • 2500 ungdjur
  • 300 suggor
  • 1600 slaktsvin

Biogasanläggningen bidrar med drygt 2 miljoner liter bensin utav 50 000 ton rötat substrat. På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4000 kg biogas!

Biogas som drivmedel

Under sommaren 2015 invigdes den intilliggande biogasmacken där fordon kan fylla på tanken med hållbar biogas – ännu ett steg i riktningen mot minskad användning av fossila bränslen.

Dubbel COMPACT™ till Alvesta

Under år 2022 stod det klart att Alvesta Biogas investerar i en ytterligare biogasuppgraderingsenhet från Malmberg. Denna leverans inkluderar en Malmberg COMPACT™ GR 3 med en kapacitet att uppgradera 700 Nm3/h biogas till biometan. Denna uppgraderade gas ska användas till fordonsbränsle.

Alvesta Biogas är en återkommande kund vilket vi är otroligt stolta över. Detta är inte bara ett bevis på att Alvestas verksamhet och satsning på biogas är helt rätt i tiden utan även att vår lösning passar kunden. Den här typen av satsningar av våra kunder behövs för att vi ska kunna nå våra uppsatta miljömål i Sverige. Vi är väldigt stolta över att får göra detta tillsammans med kunden och tillsammans kan vi skapa en framtid med noll utsläpp!

Marco Selicorni, Ansvarig säljare Malmberg Energy