EnerGeo till Aranäs KB

Kungsbacka

Kund

Aranäs KB

År

2008-09

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

395 kW

Borrning av energibrunnar för värme, kyla och varmvattendrift. Inre arbete för komplett värmecentraler inkl. styr- och reglersystem med 395 KW värmepumpeffekt. 2-vånings radhuslängor, flerbostadshus (5 vån) samt förskola.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

36 st 135 m