EnerGeo till Stenungsbaden Yatch Club

Stenungsbaden

Kund

Stenungsbaden Yatch Club

År

2008-09

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

544 kW

Borrning av energibrunnar för värme, kyla och varmvattendrift. Inre arbete för komplett värmecentraler inkl. styr- och reglersystem med 544 KW värmepumpeffekt. 205 rum, konferansaläggning och spa.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

50 st 200 m