Från tång till energikälla med COMPACT™ i samarbete med Bigadan

Solröd B, Denmark

Kund

Bigadan

År

2020

Tjänst

Energi > Biogas

Kapacitet

1400 (Nm3/h)

I den nyskapande Malmberg biogasanläggningen utanför Köpenhamn sker en omvandling av biogas till grön biometan. Projektet skedde i samarbete med danska biogasutvecklarna Bigadan och markerar ett betydelsefullt steg i Danmarks strävan mot en grönare framtid.

Från tång till energi med hjälp av Malmberg COMPACT™

Malmbergs uppgraderingsanläggning COMPACT™ i Solröd utanför Köpenhamn har en kapacitet att omvandla hela 2800 Nm3/h biogas till grön biometan. Uppgraderingsanläggningen som driftsattes i oktober 2019 injicerar den producerade gasen i det naturliga gasnätet. Men anläggningens betydelse sträcker sig längre än energiproduktion; genom att använda tång från Køgebukten och Solrød Beach bidrar anläggningen inte bara till fossilfri energi utan även till bättre badvattenkvalitet. Genom att ta bort tången belastas Køgebukten mindre av näringsämnen, vilket är ett stort problem för den vattenmiljön.

En stor vinst för klimatet

Etableringen av Solrød Biogas representerar ett initiativ som syftar till att neutralisera avfall, miljö, klimat och energiutmaningar samtidigt som det erbjuder en rad miljömässiga fördelar både på kort och lång sikt.