EnerGeo till Bildeve, Landskrona

Landskrona

Kund

Bildeve (Volvo)

År

2017

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 90 kW EP: 42 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme, frikyla och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

Totalt 13 st, 200 m/st