Blekingska Nationen i Lund satsar på framtiden med EnerGeo®

Lund

Kund

Blekingska Nationen i Lund

År

2020-2022

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 192 kW EP: 84

På Blekingska Nationen i Lund satsade man under år 2020 på hållbart och cirkulärt i form av Malmbergs EnerGeo®!

Malmberg fick i uppdrag av NIMAB Entreprenad AB att leverera en Malmberg EnerGeo®på totalentreprenad till Stiftelsen Heruleros nyproduktion av 165 studentlägenheter samt gemensamhetslokaler åt Blekingska Nationen i Lund.

För Malmberg innebar detta projekt borrning av 12st energibrunnar varav 300 m/st för energiutbytet. Malmberg stod även för framtagande, installation av komplett värmepumpsanläggning och driftsättande av en Malmberg EnerGeo® med vårt egenutvecklade styrsystem feniX™. Denna anläggning genererar produktion av värme, varmvatten och komfortkyla till studentlägenheter och gemensamhetslokaler.

Entreprenadarbeten påbörjades i september 2020 och hela projektet var klart under 2022.

Malmberg EnerGeo®

Miljövänlig energi i smart paketering

I berg, grundvatten och jord finns mängder av gratis energi som bara väntar på att få värma upp din fastighet. Malmberg EnerGeo® är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnar!

Vi har erfarenheten och kapaciteten som krävs för att utföra energiborrning och markarbete med anslutningar. Samtidigt tillverkar vi själva energicentralen i vår lokala in-house verkstad och levererar den med komplett med el, styr och VVS installation. Malmberg kan alltså leverera en helhetslösning med full kontroll över tillverkning och kostnadsbild!