EnerGeo i Äpplet, Helsingborg

Helsingborg

Kund

Äpplet

År

2020-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 128 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Undercentral för produktion av värme och tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 9 st, 250 m