EnerGeo till Adven AB

Blåfjäll

Kund

Adven AB

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 550 kW (Kyleffekt 500 kW)

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme, frikyla, aktiv kyla och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Borrhålslager

Antal brunnar och djup

14 st 300 m