EnerGeo till Älmhults kommun, Hallaryd och Pjätteryd föskola

Älmhult

Kund

Älmhults kommun, Hallaryd och Pjätteryd föskola

År

2019-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 134 kW EP: 66 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 2 st Undercentraler för produktion av värme och tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 9 st, 260 m