EnerGeo till Diligenta, Masthusen i Malmö

Malmö

Kund

Diligentia, Masthusen

År

2012-13

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

360/420 kW

Borrning av energibrunnar för värme, kyla och varmvattendrift. Inre arbete för komplett värmecentraler inkl. styr- och reglersystem med 360 KW värmepumpeffekt. (BREEAM)

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

24 st 250 m