EnerGeo till Familjens hus, Anderslöv

Anderslöv

Kund

Familjens hus

År

2019-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 240 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Undercentral för produktion av värme och tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 22 st, 250 m