EnerGeo till Höörs fastighets AB, Sätoftaskolan

Höör

Kund

Höörs fastighets AB, Sätoftaskolan

År

2019-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 240 kW EP: 150kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Undercentral för produktion av värme och tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 15 st, 295 m