Geoenergi värmer och kyler Hotell fritiden i Ystad

Ystad

Kund

Hotell fritiden

År

2018-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 216 kW

Vår leverans bestod av en fullständig produktionsanläggning för geoenergi, som förser Ystads senaste hotell- och kongresscenter, Fritiden Hotell & Kongress, med värme, varmvatten och komfortkyla. Detta projektet hade höga krav på effektiv energiförsörjning, och vi har utfört en klimatsmart geoenergisysteminstallation för hotellet.

Som ett exempel på systemets fördelar kan vi nämna att under sommarmånaderna när komfortkyla produceras, genereras överskottsvärme som används och tillförs till den stora mängd varmvatten som krävs för hotellets 71 rum. Detta är en perfekt tillämpning av geoenergi där man kan köpa in energi (el) en enda gång och få ut både kyla, värme och varmvatten till fastigheten!

Energiborrningen genomfördes under november månad och brunnarna förser nu geoenergianläggningen med gratisenergi från berget. Vi levererade även en komplett teknikcentral enligt vårt koncept Malmberg EnerGeo®, som är fabriksbyggd och installerad i befintliga lokaler. I maj 2020 öppnades den nya hotell- och konferensanläggningen enligt planerna.

Som bakgrundsinformation kan nämnas att Fritidsbadet i Ystad invigdes 1961 och stängdes 2014. Efter en markanvisningstävling om byggnadens framtid vann PMJ Fastigheter med sitt förslag Hotell Fritiden.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 10 st, 225 m