EnerGeo till HSB BRF Fästan

Södra Sandby

Kund

HSB BRF Fästan

År

2013

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

500 kW

Borrning av energibrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett värmecentraler inkl. styr- och reglersystem med 280 KW värmepumpeffekt. 156 lägenheter.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

30 st 250 m