Energieffektivt i Vasakronan, Malmö

Malmö

Kund

Vasakronan, Priorn

År

2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 760 kW

I ett av Malmös mest centrala områden, bara ett stenkast från Malmö Konsthall och Triangelns köpcentrum har Vasakronan byggt ett modernt kontorshus på cirka 19 000 kvadratmeter.


Två byggnader, en anläggning

Malmberg blev tilldelad uppdraget att genomföra en komplett geoenergianläggning för produktion av värme och kyla. Anläggningen producerar nog värme och kyla för att även täcka behovet hos grannfastigheten Priorn 2 som via en värme- och kylkulvert kan använda energin. Malmberg har borrat, designat och byggt ett slutet kollektorsystem för bergvärme samt genomförde installationen av Geoenergicentralen.

Den installerade energi lösningen innebär att värme levereras till byggnaderna via geoenergin under vintersäsongen. Energibrunnarna kyls då successivt ner och fungerar som “kylmagasin” under sommarsäsongen när behovet av komfortkyla uppstår i fastigheten. Under sommaren fungerar systemet omvänt, och energibrunnarna fungerar som magasin för värme, vilket bidrar till högre effektivitet för värmedriften under vintern.


5 snabba om Geoenergi⚡

  1. Geoenergi kan användas både till att värma och kyla fastigheter, vilket gör den väldigt mångsidig och effektiv.
  2. Visste du att Malmberg har gjort ett av de största geoenergiprojekten i Sverige?
  3. Sverige har varit en ledande aktör inom branschen länge och har en lång historia av att använda geoenergi för uppvärmning av bostäder och industrier.
  4. Geoenergi påverkas inte av väderförhållanden eller årstider.
  5. Malmberg var först i Sverige med att skapa en geoenergi-lösning.

 


Vinnare av Gröna Lansen 2021

Gröna Lansen belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

Priorn, Vasakronan stod som vinnare av Gröna Lansen priset 2021. Det var energilösningen i byggnaden, tillsammans med sinnesträdgården på taket som blev avgörande faktorer till vinsten.

Juryn motiverar vinsten så här: ”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”


“Den anläggningen vi har är så pass bra att vi även kan försörja vårt grannhus, ett gammalt hus som har ett jättestort behov av värme”

– Carl-Johan Gustavsson, Projektchef Vasakronan Malmö