EnerGeo till AB Kristianstadbyggen

Färlöv

Kund

AB Kristianstadbyggen

År

2013

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

150 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 150 KW värmepumpeffekt. Lågtempererad kulvert till 3 andra fastigheter typ närvärme.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

3 st 50 m