EnerGeo till AB kristianstadbyggen

Arkelstorp

Kund

AB Kristianstadsbyggen

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP 36 kW, VP 43 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

3 st / 4 st 180 m