EnerGeo till AB Kristianstadsbyggen i Tollarp

Kv Slöjden Tollarp

Kund

AB Kristianstadsbyggen

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP 192 kW, EP 225 kW VP 108 kW, EP 135 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för 2 st kompletta teknikcentraler inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

Totalt 9 st, 50-60 m