EnerGeo till AB Kristianstadsbyggen

Borgargatan och Tränevägen

Kund

AB Kristianstadsbyggen

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP 36 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

2 st 50 m, 2 st 70 m