EnerGeo till BRF Kavröhusen

Åhus

Kund

BRF Kavröhusen

År

2008-09

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

80 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 80 KW värmepumpeffekt. 20 lägenheter samt en gemensam lokal.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

4 st 100 m