EnerGeo till Catena Fastigheter

Sunnanå

Kund

Catena Fastigheter

År

2015

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

400 kW, 50 kW kyleffekt

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift och kyla. Frikyla produceras helt via grundvattnet utan kompressordrift. Komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

9 st 90 m