EnerGeo till Infjärdens Värme, Börjessons Lastbilar i Vä

Kund

Infjärdens Värme, Börjessons Lastbilar

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 240 kW, EP: 99 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme, kyla och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

Totalt 4 st, 85 m