EnerGeo till Malmberg Miljöhantering

Kristianstad

Kund

Malmberg Miljöhantering

År

2012

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

50 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 50 kW värmepumpeffekt.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

2 st 80 m