Hållbart geoenergilyft till Akademiska Hus i Alnarp

Alnarp

Kund

Akademiska Hus

År

2021 - 2022

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

Total Värme effekt, 3,5 MW (inkl Fjv), Enbart värmepumpar 2,0 MW, Kyla 1,3 MW

Alnarp, den lilla bebyggelsen i Lomma som bjuder på en fantastisk miljö i form av en botanisk trädgård, park och slott. Här finns Akademiska Hus med hyresgästen Sveriges Lantbruksuniversitets som har sitt campus bland dessa vackra omgivningar.

Akademiska Hus valde att göra en satsning på en helt ny geoenergianläggning. Denna förser hela Alnarp med värme och kyla genom att ta till vara på energi som ligger lagrad i grundvattnet. Genom att göra denna satsning minskar behovet av levererad energi med över 35% – en stor vinst för miljön.


Från fjärrvärme till geoenergi

Projektet i Alnarp påbörjades under våren 2021 och färdigställdes under tidig höst 2022. Innan projektets start hade Malmberg redan borrat 12 brunnar på olika platser runt om i Alnarp varav 6st var kalla brunnar och 6st var varma brunnar. Dessa brunnar kom sedan att användas i den nya geoenergisatsningen. Förut har Alnarp drivits av fjärrvärme och anledningen till att man ville bygga nytt var då man ville uppdatera sin energi till ett mer hållbart och miljövänligt alternativ, därav valde man geoenergi.

Detta projekt har varit en totalentreprenad vilket betyder att Malmberg har utfört allt arbete från projektering till utförande. I och med att Alnarp tidigare värmdes av fjärrvärme så fick man i projektet kapa de förra fjärrvärmeledningarna, lägga nya rör och bygga en ny värmepumpcentral.

Värmepumpcentralen, eller energicentralen är placerad i en stor lada. Ladan i sig är k-märkt vilket var någonting man behövde förhålla sig till i utformningen av energicentralen. I ladan finns det bland annat ett kontrollrum med el och styr och ett rum för värmepumpar.


Akvifersystem för producering av energi

Den hållbara och miljövänliga energiförsörjningslösningen hittar man cirka 70 meter under marken i ett grundvattenmagasin som sträcker sig från Landskrona till Ystad. Geoenergilösningen bygger på ett akvifersystem som fungerar genom att kyla och värme säsonglagras i grundvattenmagasinet via de tolv brunnarna som Malmberg har borrat. Under sommaren hämtas det upp kyla ur de kalla brunnarna och under vintern så hämtas värme upp från de varma brunnarna.

Projektet har inneburit nedgrävning av många nya rör och ledningar mellan brunnarna. Detta arbete har burit med sig utmaningar då man stött på gamla nedgrävda ledningar vars syfte har behövt undersökas vid grävningen. De små svarta husen som finns runt om i Alnarp är brunnsöverbyggnader som skyddar brunnarna från väder, vind och annan yttre påverkan.


En partner att lita på!

Att arbeta med Akademiska hus i Alnarp har inneburit ett fint samarbete. Förutom att de har varit snabba med att ställa upp och hjälpa till så har de även tillsammans med deras projektledning bidragit med en god atmosfär i projektet.