Hyreshem i Malmö tänker cirkulärt med EnerGeo®

Malmö

Kund

Hyreshem

År

2017

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 1380 kW

I bostadsområdet Annestad i Bunkeflostrand utanför Malmö hittar vi åtta stycken Malmberg EnerGeo® energi centraler som förser 750 lägenheter med förnybar energi! Häftigt va?

Energicentralerna hämtar energi via berget från 82 energibrunnar med ett djup på 350m vardera. Om man räknar ihop dessa brunnar så får vi ett totalt borrhålsdjup på uppemot 29 000 meter. I detta projekt har Malmberg utfört en totalentreprenad vilket innebar att konstruera, designa, producera, installera och driftsätta anläggningen. det innebar också utförandet av den imponerande energiborrningen tillsammans med en komplett rörinstallation.

Malmberg EnerGeo® anläggningen förser byggnaderna med värme och tappvarmvatten via ett slutet kollektorsystem som energikälla. Som spets används befintliga gaspannor och redundans. Gratisenergin som utnyttjas fån berget uppmäts till ca 4800 MWh per år för hela installationen. Detta innebär att man kunde minska andelen köpt energi med cirka 72 procent baserat på driften förut.

Den totalt installerade värmepumpseffekten blir cirka 1,4 MW fördelad på 19 värmepumpsaggregat och totalt så uppskattar man att man har kunnat minska CO2 utsläppet med cirka 970 ton per år. Detta motsvarar över 1300 flygresor tur-och-retur Mallorca!