EnerGeo till DHL express

Västberga

Kund

DHL express

År

2018-2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

560 kW

Borrning av slutna kranenergibrunnar för värme och frikyla, aktiv kyla och tappvarmvatten. Komplett teknikcentraler inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

22st 350m/st