EnerGeo till Purus

Ystad

Kund

Purus

År

2015

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

360/260 kW

Komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 260 KW kyleffekt och 360kW värmeeffekt. Kompletterande aerotempers i lokal.

Typ av anläggning

Kylproduktion med värmeåtervinning