EnerGeo till Hemsö fastigheter, Sankt Lars

Lund

Kund

Hemsö fastigheter, Sankt Lars

År

2019- 2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 1600 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme och tappvarmvatten. 1 st prefabricerad teknikcentral typ Malmberg enerGeo komplett med Malmberg feniX Styr- och övervakningssystem.

Typ av anläggning:

Grundvatten

Antal brunnar och djup:

Totalt 12 st, 165- 175 m