EnerGeo till Innfjärdens värme, Lönsboda förskola

Lönsboda

Kund

Innfjärdens värme, Lönsboda förskola

År

2018-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 144 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Prefabricerad värmepumpcentral typ Malmberg enerGeo för produktion av värme, tappvarmvatten samt frikyla.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 9 st, 300 m