EnerGeo till Kvarteret Svanen

Svedala

Kund

Kvarteret Svanen

År

2019-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 128 kW EP: 70 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Prefabricerad värmepumpcentral typ Malmberg enerGeo för produktion av värme, tappvarmvatten samt kyla.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 11 st 350 m/st