EnerGeo till Leny Sockerstan

Staffanstorp

Kund

Leny Sockerstan

År

2019-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 72kW EP: 52kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Prefabricerad värmepumpcentral typ Malmberg enerGeo för produktion av värme, tappvarmvatten samt kyla.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 5 st 325 m/st