Nytänkande i Mariastugan, Höllviken

Höllviken

Kund

Siegel Group

År

2021-2023

Tjänst

Energi > Geoenergi

I Höllviken i sydvästra Sverige har bygg- och arkitektbolaget Siegel skapat något alldeles unikt. Mariastugan är ett bostadshus som imponerar på många sätt. Projektet består av 40 hyreslägenheter fördelade på ett-, två-, tre- och fyrarumslägenheter i två separata byggnadskroppar.


En byggnad med Guld-standard!

Husen i Höllviken har uppnått utmärkta energiprestanda som är jämförbara med Miljöbyggnad Guld-standard och försörjs av en bergvärmecentral med integrerade solpaneler. Malmberg var tidigt involverade i projektet och utförde energiborrning av sex brunnar till 260 meter för uttaget av energi. Därefter genomförde vi även installationen av bergvärmecentralen och förberedde inkopplingen från solpanelerna till vårt system.

Projektet uppfyller de stränga kraven enligt LFM30-standarderna. För att möjliggöra detta ersattes en del av solpanelerna med sol-hybridpaneler (PV-T) från DualSun. En hybridpanel omvandlar solens energi till både elektricitet och värme i samma panel. I kombination med bergvärmepumpar blir energiutbytet från en hybridpanel ca. 4 gånger högre än från konventionella solpaneler till följd av det stora bidraget av termisk energi (värme). En bonus när hybridpanelerna blir avkylda mot borrhålet är att den elektriska produktionen ökar med ca. 10% per år.


LFM30♻

LFM30 är ett initiativ med mål att till 2030 åstadkomma en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp – därefter en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. Över 200 medlemmar är involverade och kravet är att medlemmar ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025. Alla Byggherrar som anslutit sig ska också ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.


Varför är det viktigt med energioptimering?

Genom att tidigt i ett projekt fundera över energiförsörjning och energioptimering, kan stora besparingar för både miljön och plånboken åstadkommas. Detta har Siegel tillsammans med Malmbergs energilösning i Mariastugan bevisat där tankarna kring energieffektivitet fanns tidigt. Dels för att där inte fanns något fjärrvärmenät i Höllviken, men även för att minska sina driftkostnader och hitta en ekologiskt hållbar lösning.


“Samarbetet med Malmberg har alltid fungerat väldigt bra, både i projektering, installation och i driftskedet”

– Martin Stavenow Svensson, VD Siegel Group AB