Svedalahem satsar på grönare framtid med Malmberg EnerGeo®

Svedalahem

Kund

Svedalahem

År

2019-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Under 2019 började man på Svedalahem i Svedala kommun på en stor satsning där 57 lägenheter, lokaler och bibliotek skulle byggas. Malmberg fick förtroendet att förse de nya byggnaderna med värme, varmvatten och komfortkyla i form av en komplett EnerGeo bergvärmeanläggning.

Malmberg utförde en totalentreprenad av det kompletta energiproduktionssystemet i Svedalahem. Detta inkluderade yttre och inre arbete med leverans av en Malmberg EnerGeo® på 200 kvm. Malmbergs EnerGeo® betjänar totalt 5800 kvm fördelat på tre huskroppar med värme och varmvatten, biblioteket och lokalerna betjänas även av komfortkyla.

Under sommaren 2019 utförde vi energiborrningen av totalt 11 brunnar á 250 meter för energiutbytet. Byggentreprenören NIMAB använde gratisenergin från berget redan i byggstadiet för uttorkning av betongstommen. Detta genererade en stor besparing för byggaren då man slapp driva kostsamma elfläktar.

Genom Svedalahems satsning och investering på förnyelsebar och hållbar energi på kvarteret Svanen så bidrar de till en hållbar framtid för nästa generation!

Geoenergi

– den hållbara energilösningen för bostäder och lokaler!

Geoenergi är en perfekt lösning för att generera energi till bostäder och lokaler. Genom att utvinna värmeenergi från jorden kan man reducera behovet av externa energikällor för uppvärmning vilket resulterar i betydande energibesparingar och lägre energikostnader över tid. Det bidrar också till en jämn och stabil temperatur i byggnader och bostäder vilket minskar behovet av att ständigt justera värmesystemet och ger en mer konstant komfort för de boende. Våra geoenergianläggningar har en lång livslängd vilket gör det till en långsiktig investering. Detta bidrar till att minska energikostnader och gör energiförsörjningen mindre känslig för prisfluktuationer på energimarknaden.