Sveriges största geoenergiprojekt

Jordbro, Stockholm

Kund

Hembla AB

År

2017

Tjänst

Energi > Geoenergi

I Jordbro, förort till Stockholm har Hembla AB (f.d D.Carnegie & Co) utfört ett omfattade energiprojekt. Det är flerfamiljsfastigheter som ingick i 60-talets miljonprogram. Programmet löste bostadsbristen i Sverige på den tiden och husen blev snabbt uppbyggda men någon övergripande tanke på energieffektivitet fanns inte.

Idag är läget annorlunda och Hembla AB (f.d D.Carnegie & Co) har valt att genomföra ett stort åtgärdsprogram övergripande för sina fastigheter där man ersätter den befintliga fjärrvärmen med miljövänlig geoenergi. Den beräknade driftkostnadsbesparingen specifikt i bergvärmeprojektet i Jordbro förväntas bli 66% jämfört med dagens fjärrvärmedrift.

Malmberg Geoenergianläggning

Under 2017 påbörjade Malmberg energiborrningen. Totalt borrades 135 energibrunnar á 355 meter, vilket gör att geoenergianläggningen i Jordbro är Sveriges största sett till antalet borrmeter. Fördelat på 5 undercentraler levererar anläggningen en sammanlagd effekt på 2320 kW. Detta innebär en årlig besparing mot tidigare fjärrvärmedrift på 8400 MWh som motsvarar den gratisenergi som erhålls från berget. 

Geoenergianläggningen har för värme- och varmvattendrift ett COP på 1:4, det vill säga att för varje tillförd kWh el kan totalt 4 kWh värmeenergi levereras till huset.

Malmberg EnerGeo®

De totalt 1100 lägenheterna kommer nu förses med värme och varmvatten via en miljövänlig energikälla – Malmberg Energeo®. Det är en prefabricerad geoenergicentral som är framtagen för att snabbt kunna tas i bruk och effektivisera installationsprocessen.

Kim Strandberg som är projektledare för Hembla AB (f.d D.Carnegie & Co.) håller med om att en effektiv process är väldigt viktigt.

Vi ville ha så kort installationstid som möjligt och det fick vi genom Malmberg’s prefabricerade lösning – Malmberg EnerGeo

Placeringen av Malmberg Energeo® centralerna är utomhus i fem så kallade teknikhus. Här berättar Kim vidare om att han fick höra många oroliga röster från hyresgästföreningen om hur mycket ljud centralerna skulle alstra. Men nu när de fyra första Malmberg Energeo® centralerna är driftsatta är oron som bortblåst.

Jag är väldigt nöjd med ljudet från centralerna. Hyresgästföreningen är också väldigt nöjda.

Vi på Malmberg anser att geoenergi är en viktig del för en hållbar framtid och vi tackar Hembla (f.d D.Carnegie & Co.) för att de har valt att satsa på en bättre framtida miljö.