Västerås Biogasanläggning omvandlar restavfall till fordonskraft med COMPACT™

Västerås, Sweden

Kund

VAFAB Energi

År

2021

Tjänst

Energi > Biogas

Kapacitet

650 (Nm3/h)

I hjärtat av Västerås ligger en banbrytande biogasanläggning som förvandlar restavfall till värdefull fordonskraft. Driven av den innovativa teknologin från Malmberg COMPACT™, spelar denna anläggning en avgörande roll för att främja hållbarhet och miljövänliga transportlösningar. Genom en effektiv uppgraderingsprocess möjliggör Malmberg COMPACT™ att den producerade biogasen når kraven för fordonsbränsle, vilket ger staden ett värdefullt steg mot en mer hållbar framtid.

Malmbergs del i projektet

Malmberg fick uppdraget från VAFAB Energi att anlägga en biogasuppgraderingsanläggning för fordonsbränsle. Malmberg levererade en Malmberg COMPACT™ GR 6, ett toppmodernt system med en imponerande kapacitet att uppgradera 700 Nm3/h biogas till högkvalitativt biometan. Denna uppgraderade gas kommer att spela en avgörande roll som fordonsbränsle och möjliggöra mer miljövänliga och renare transportlösningar för Västerås och dess omgivningar.

Restavfall blir till värdefull fordonskraft

Biogasanläggningen som finns på plats är dedikerad till att hantera matavfall och fettavskiljarslam från en omfattande region, inklusive Västmanlands län samt Enköping och Heby kommun. Genom att effektivt utnyttja dessa resurser möjliggörs produktion av både biogas och biogödsel. I anslutning till biogasanläggningen finns anläggningen för uppgradering av biogas till fordonskvalitet. På denna anläggning genomförs uppgradering av gas som kommer från Västerås reningsverk. Årligen kan anläggningen hantera ungefär 18 000 ton matavfall från hushåll, storkök och restauranger, cirka 3 500 ton slam från fettavskiljare samt cirka 1500 ton förpackat och oförpackat livsmedelsavfall. Tillsammans med gasen från reningsverket i Västerås resulterar detta i fordonsbränsle som motsvarar ungefär 3,8 miljoner liter bensin varje år.