EnerGeo till Vattenfall/ Forsmark kärnkraftverk

Forsmark

Kund

Vattenfall/ Forsmark kärnkraftverk

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 750 kW El: 510 kW

Ny värmepumpsanläggning för värme inom industriområdet på Forsmark. Som värmekälla (kollektor) ska råvatten (havsvatten) från intilliggande svallschakt användas. Svallschaktet är en del av kylvattenkanalen från Forsmark 1 och 2.

Typ av anläggning

Vatten/vatten värmepumpsanläggning