Insights

MALMBERG ENERGEO
ger byggvärme

Om att använda Malmberg EnerGeo® till värmeproduktion under byggtiden.

I Ystad bygger Skanska just nu en fastighet med 36 lyxiga lägenheter och fyra butikslokaler i markplan. Huset byggs i 7 plan och konstruktionen är betonggjutna valv och väggar. Som brukligt behöver man under tiden som bygget pågår, och när man fått tät byggnad, påbörja uttorkning av byggnaden. Det är ytterst viktigt för att inte bygga in fukt bakom invändiga ytskikt.

Malmberg geoenergianläggning 

Brf Geijer Ystad - MalmbergI maj 2017 påbörjades markarbetena och Malmberg utförde energiborrning av totalt 7 energibrunnar. Varje energibrunn är cirka 255 m djup vilket gör att rätt energimängd kan tas ut för att tillgodose värme, komfortkyla och varmvatten till de framtida boende.  Geoenergianläggningen kommer för värmedrift ha ett COP på 1:4, dvs för varje tillförd kWh el kan totalt 4 kWh värmeenergi levereras till huset. I frikyla-drift kommer anläggningen att ha ett COP på 1:40, det vill säga för varje kWh el för att driva cirkulationspumpen kan 40 kWh komfortkyla levereras till huset. Så snart källarutrymmena och ovanliggande våningsplan var gjutna kopplades den 80 kW effektstarka geoenergicentralen in. Det är en Malmberg EnerGeo®, prefabricerad just för att snabbt kunna tas i bruk och dessutom kunna utnyttjas för byggvärme innan huset är färdigt. 

Effektiv byggvärme som sparar pengar

Vi träffar Hampus Hansson som är platschef från Skanska för bygget i Ystad en aprildag som är typisk för skånsk vår/vinter. Det är snöblandat regn och 1 grad varmt. Blötan tränger på och det är en utmaning att bygga hus i väderlek som denna. Inte nog med att hålla fukten utanför tätskikten så behöver även byggfukten torkas bort innan de invändiga ytmaterialen sätts på plats. I de alltmer pressade byggplanerna måste värme kopplas på tidigt.

– Vi insåg fördelen med att kunna utnyttja geoenergianläggningen till byggvärmen, säger Hampus. Normalt sett kör vi med eldrivna byggfläktar men nu kunde vi smidigt dra uppvärmt vatten till två ”Hetvatten Aero Tempers” på vardera 50 och 30 kW. Inte nog med att det är energieffektivt, vi slipper även hålla på och släpa runt extra elcentraler och kablar på våningsplanen som ska förse fläktarna med el.

energeo ger byggvärme brf geijer Ystad Totalt arbetar just nu 30 personer inklusive underentreprenörer på arbetsplatsen. De sju våningsplanen är gjutna och fönster och dörrar har monterats på de flesta planen. Man beräknar att inflyttning kan ske under december 2018. Det är ansenliga mängder betong som ska torka under dessa månader. Att använda gratisenergin från berget redan i byggstadiet ger en cirka 75-procentig besparing för byggaren. Att driva elfläktar kostar 1:1 i el medans att utnyttja geoenergin ger en utväxling på 1:4. Vi pratar om stora summor som sparas in här. 

Kontakta oss

Marie Löfdahl

Försäljning

Tel: 076 639 59 23
E-post: marie.lofdahl@malmberg.se