Viktig information till er som är leverantör till MalmbergGruppen AB och tillhörande bolag.

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Malmberg ett starkt önskemål om att ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt.

Vi kommer att ta emot e-fakturor via Pagero och här nedan kan du läsa om hur du gör för att börja skicka e-fakturor till oss:

Direkt via Pagero:

Lägg till som mottagare i ditt kundregister i Pagero Online det Malmberg Bolagsnamn som gäller för dig. Det kan vara MalmbergGruppen AB, Malmberg Borrning AB eller Malmberg Miljöhantering AB.

Via annan tjänsteleverantör:

Kontakta din tjänsteleverantör för att beställa routing.

Om du ännu inte har någon lösning för att skicka e-fakturor:

Kontakta Pagero för information om deras olika e-fakturatjänster. Kontakta Pagero via e-post info@pagero.com eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-31 730 88 30.

Vi ser helst att ni skickar e-faktura men om inte möjligheten finns så vänligen sänd fakturor till respektive adresser:

MalmbergGruppen AB

Malmberg Water AB

Malmberg Borrning AB

Malmberg Miljöhantering AB

e-post: invoice.5561016089@
kollektor.no

e-post: invoices_mwab@
m
almberg.se

e-post: invoice.5565906087@
kollektor.no

e-post:  
invoice.5562929322@
kollektor.no

Brev:
PG1544

737 84 Fagersta

Brev:
Malmberg Water AB

296 85 Åhus

Brev:
PG1546

737 84 Fagersta

Brev:

PG1545

737 84 Fagersta

På er faktura önskar vi att ni sätter vårt arbetsordernummer eller inköpsordernummer efter ”Er referens:”  AO- nummer erhålles av respektive Malmbergbolag. Utan nummer kan vi inte godkänna fakturan.

Har ni frågor?

Kontaktperson hos Malmberg:
Matilda Skog
Tel 044- 780 18 00, info@malmberg.se


 

 

 

 

 

 

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som är digital från det att den skapas i ekonomi- eller affärssystemet av utställaren tills den tas emot, behandlas och arkiveras hos mottagaren. En e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid. En del företag skickar fakturor i PDF-faktura via e-post. Dessa fakturor scannas eller skrivs sedan ut på papper av mottagaren för att därefter registreras i reskontran. Detta är inte en e-faktura eftersom den inte är elektronisk under hela sin livstid.