Från biogas till ren energi!

Malmberg infrastruktur biogas

Genom att använda vår teknik produceras förnybar och koldioxidneutral biometan för injicering i naturgasnätet eller för att använda som fordonsbränsle. Vår nyckelfärdiga biogasuppgraderingslösning är beprövad, enkel och kompakt. När du väljer att uppgradera biogas till miljövänlig biometan med hjälp av Malmbergs teknologi får du ren energi som gagnar er ekonomi såväl som vår miljö.

Det är mycket enkelt! Biogas möter vatten och grönt guld skapas

Malmberg COMPACT Process

Vår process är enkel, tillförlitligt och fungerar alltid. Inkommande biogas komprimeras och möter det rinnande vattnet från toppen av kolonnen. Koldioxid och svavelväte absorberas av vattnet medan metan stiger till toppen, därefter torkas gasen internt och antingen injiceras den i naturgasnätet eller används som fordonsbränsle.