Malmberg COMPACT™ - Svensk miljöteknik

Malmberg COMPACT

Malmberg COMPACT™ är utvecklad till en effektiv och pålitlig anläggning för uppgradering av biogas till hållbar biometan. Maskinen är prefabricerad och tillverkas i egen produktionsanläggning i Sverige. Vi kan garantera kort ledtid från order till gasleverans. Genom vår kontrollpanel Malmberg feniX™ blir biogasuppgraderingen lätthanterlig. Interiörsystemet och inredningen ligger i en specialdesignad och optimerad container för enkelt underhåll och bekväm service.

Biogas uppgradering

Tankstationer

Injicering gasnät

Malmberg COMPACT™ storleksguide


Malmberg GR Bas 1-3

Malmberg COMPACT™ GR BAS 1-3
130 - 600 Nm3/h kapacitet rågas

Malmberg GR Bas - GR 28

Malmberg COMPACT™ GR 6 - 50
350 - 5000 Nm3/h kapacitet rågas