en-USsv-SE

Våra lokala sajter

Öka brunnskapaciteten med JET Master®

Vi behärskar samtliga konventionella metoder för rekonditionering av brunnar, från den enklaste formen av rensblåsning med tryckluft, manschett- och mammutpumpning till jetspolning och kemisk rensning som trycksyrning. Varje serviceenhet är försedd med en kompressor som förutom att leverera tryckluft även kan förse en pump med ström. Dessutom har vi ett omfattande utbud av pumpar för uthyrning och vi erbjuder även underhåll av pump- och rörutrustning för driftoptimering. 

Malmberg- Jet Master

Brunnsrensning med JET Master® 

Vi är det enda borrföretaget i Sverige som använder den unika JET Master® metoden för rensning av filterbrunnar. I de flesta fallen resulterar det i en kapacitetsökning på mer än 100 procent. Det unika är vibrationen som framkallas genom spolning via 4 st munstycken. De roterar upp till 10 000 varv per minut och i kombination av högt vattentryck ger det den unika pulserande effekten. Pulsationen får sand, grus att vibrera och rotera. Då lösgörs beläggningar och oxider från grusformationen som pumpas upp kontinuerligt. Allt avfall pumpas sedan ut ur brunnen.

Brunnen kapacitetstestas och filmas före och efter renspumpningen med JET Master®. Resultatet sammanställs i en rekonditoneringsrapport med tillhörande film och överlämnas till beställaren.

Brunn före JetMasterBrunn efter JetMaster

Filterbrunn före och efter JET Master®

Vilka typer av brunnar kan rekonditioneras?

JET Master® kan användas i alla filterbrunnar oavsett material (stål, plast, trä, betong med mera) med en brunnsdiameter mellan 100-1000 mm.

  • Kontinuerligt slitsade
  • Överbryggade
  • Horisontellt slitsade
  • Vertikalt slitsade

Hållbar metod
Inga kemiska tillsatser finns i spolvattnet. Ökningen i genomsläpplighet kommer endast av vibrationerna och spolningen.

  • Beprövad teknik
  • Effektivt utförande
  • Längre hållbarhet
  • Kort stillestånd, 1 arbetsdag
  • Bättre totalekonomi (t.ex. pumpdrift, rensningsintervall)

Kontakta oss

Anders Jiderholt - Malmberg

Anders Jiderholt

försäljning

Linkedin

076 639 59 22

Kontakta oss

Thomas Ros - Malmberg i Mellansverige

Thomas Ros

försäljning, region mellansverige

Linkedin

076 639 58 50

Film

Film

Jet Master® munstycket 

Jet Master munstycket