Malmberg Maintenance Concept betyder maximal tillgänglighet och mer...

Se till att din biogas uppgradering har maximal tillgänglighet. Ett produktionsstopp kan vara kritiskt och varje timmes ned-tid innebär stora intäktsförluster. Med ett Malmberg Maintenance Concept-avtal är du och din anläggning alltid i goda händer och behandlade med högsta prioritet.

Malmberg service och support

Så funkar det!

 

​Skaffa ett Malmberg Maintenance Concept (MMC)

  • Planerat underhållsarbete
  • 24/7 support HelpDesk
  • En kontaktpunkt
  • Direkt support för mekaniska eller processrelaterade problem
  • On-line monitoring för problemlösning
  • On-line övervakning
  • Kritiska reservdelar på lager

Drifttagning

Underhåll

Vårt team av mekaniker-, el- och automationstekniker tar hand om starten på våra anläggningar Det är samma tekniker som sedan även står för vår service och support vilket gör att de har erfarenheten och bakgrund till specifika anläggningars egenskaper.

Alla anläggningar med ett Malmberg Maintenance Concept-avtal (MMC) har sitt regelbundna underhållsschema som utförs av vårt eget team av Malmberg Service Technicians.                                                                                                                                        

HelpDesk

Monitoring

Våra anläggningar har ett modernt och användarvänligt automationssystem som gör det möjligt att följa processen både on-site och off-site. Med ett Malmberg Maintenance Concept-avtal (MMC) har anläggningsoperatören en exklusiv helpdesk-kod att använda 24/7 där han/hon får direkt hjälp av en servicetekniker på distans.

Tack vare vårt styrsystem Malmberg feniX™ som installeras i varje anläggning kan vi på distans fjärrövervaka eller hitta en lösning på ett driftproblem eller för att optimera biometanproduktionen.