Helpdesk från Malmberg Service och Support.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår arbetsprocess och kommunikation till våra kunder. Ta del här nedan av våra rutiner för Helpdesk och hur man beställer material och servicearbeten. Allt för att det ska gå så smidigt som möjligt för våra kunder. 

Malmberg Helpdesk

Helpdesk rutin

Malmberg Service och Support Helpdesk telefonnummer är 044 780 18 80. Helpdesk-linjen är en funktion för dig med ett Helpdesk-avtal. För att ge dig denna exklusiva tjänst är det viktigt att endast kunder med ett avtal snabbt kan nå vår Helpdesk. Varje kund med ett Helpdeskavtal har fått en egen fyrsiffrig kod. När man ringer Malmberg Helpdesk blir man ombedd att ange koden och blir då direkt kopplad till en av våra servicetekniker.

Rutin för beställning av material och servicearbete

För att få bättre dokumentation och struktur av material och tjänster som beställs från Malmberg Service och Support ber vi dig att fylla i ett beställningsformulär. Den ifyllda blanketten skickas sedan som en bilaga till e-post adressen (e-mail)
 

Beställningsformuläret kan alltid laddas ner från denna webbplats

OBS! Kunder med Helpdeskavtal ska i första hand vid akuta ärenden alltid kontakta Malmberg Helpdesk (se ovan)

Endast mobiltelefonnummer

På Malmberg har vi ett mobiltelefonnummer till varje medarbetare. Om du har ett gammalt fast telefonnummer inlagt i din kontaktbok så byt ut det enligt listan nedan. Vårt växelnummer är oförändrat  044 - 780 18 00.

Våra medarbetare i listan nedan nås på telefonnummer:

 Anders Nordin, service produktchef och ansvarig Helpdesk  0766 - 395872
 Kristian Farkas, Försäljning  0766 - 395849
 Joakim Persson, Manager Service & Automation  0766 - 395847
Angelica Enderle, Koordinator försäljning  0766 - 395865
 Johan Wahlström, Affärsområdeschef  0766 - 395874