Brunnsöverbyggnader

Skydda det viktigaste vi har med brunnsöverbyggnad från Malmberg

Malmbergs brunnsöverbyggnader ger ett perfekt skalskydd för brunnen mot väder, vind eller annan yttre påverkan. Service- och underhållsarbetet förenklas också betydligt. Rörgalleri, pumpar, ventiler och el/styr blir mycket lättåtkomligt. Konstruktionen och funktionerna är väl beprövade och har testats väl genom åren.

Vägg- och takkonstruktion

Överbyggnadernas vägg-och takkonstruktion är ett sandwhichelement oavsett modell. Ytskiktet är en lackerad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande isolerande kärnan består av 40 mm extruderad polystyrencellplast. Insidan har även den en lackerad stålplåt.


Vår modell Furuboda Solid är uppbyggd enligt säkerhetsklas II vilket gör den säker mot intrång. Väggarnas ytskikt är glasfiberlaminat och mellan cellplastskikten finns en rostfri hålplåt. Byggnaden har också dörr enligt säkerhetsklass II.

Snabb etablering och smidig service

Överbyggnaderna är prefabricerade och lyfts enkelt och snabbt på plats över brunnsinstallationerna med kranbil. Förarbetet som krävs är endast att placera medföljande sockeln i en grusbädd. Alternativt anpassas huset för en gjuten betongplatta. Byggnaden placeras sedan på sockeln och fästs på insidan med haspar. Vid underhållsarbeten kan överbyggnaderna antingen tippas eller helt lyftas av från sockeln beroende på modell.

Våra olika modeller av brunnsöverbyggnader

Furuboda

Klassisk överbyggnad för små och stora brunnar.

Furuboda Solid

Furuboda Solid är utformad enligt säkerhetsklass II.

Prisma®

Snygg och smidig överbyggnad för den mindre brunnsinstallationen.

Nedladdningsbart

För mer information eller frågor, kontakta mig