Brunnsservice

Oavsett ålder och funktion kan dricksvattenbrunnar behöva ombyggnad eller en uppgradering. Det kan bero på nya arbetsmiljökrav så brunnen kan skötas på ett servicevänligt sätt. Eller av miljöskäl för att säkra dricksvattnet mot föroreningar.

Har du en gammal brunn med rörinstallation under marknivå?

Vi utför renovering av brunnsrör för både berg- och filterbrunnar genom relining. Gamla brunnar har många gånger rörinstallationen under marknivå och vi kan förlänga rören till ovan mark och dessutom modernisera hela brunnsinstallationen. En ny brunnsöverbyggnad ger också ett säkert skalskydd och gör brunnen servicevänlig.

Ta tillfället i akt och uppgradera brunnen med styr/regler funktion från Malmberg

Vi erbjuder en komplett lösning för er brunn med en enkel och överskådlig panel som visar viktiga kontrollparametrar och larmfunktioner. Naturligtvis kan det fjärrstyras och kopplas mot ett övergripande system. 

  • Flödesmätning
  • Nivå- och tryckmätning
  • Temperaturmätning
  • Varvtalsreglering av dränkta pumpar
  • Uppmätta värden kan läsas mot ett övergripande styrsystem, till exempel MODBus

Provpumpning och uthyrning av pumpar

Vi har ett stort sortiment av pumpar med kapacitet 1–100 l/s. Vår personal kan även hjälpa till att montera pumparna med komplett rörgalleri som stigarledning, flödesmätare och ventil. Våra två serviceenheter är försedda med lyftkranar vilket bland annat innebär att pumpmontaget enkelt kan utföras. Vi kan också byta ut befintliga stigarledningar av slang eller galvade rör till högsta kvalitet i rostfritt med vår smålandskoppling. Lång erfarenhet gör att vi ofta kan okulärbesiktiga och på ett tidigt stadium komma med förslag på eventuella åtgärder.

Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal för att säkerställa bästa lönsamheten och tillförlitligheten för er installation. Det omfattar regelbunden service och underhållning, rapportering och ekonomisk uppföljning.

För mer information eller frågor, kontakta mig