Malmberg Recovery

Malmberg Recovery

Malmberg Recovery är den ideala lösningen för byggnader med högt kylbehov och mycket överskottsvärme. Vår lösning integreras smidigt i kylprocesser och tar till vara på överskottsvärme för värme och varmvattenbehov, samtidigt som man har möjligheten att producera kyla med samma maskiner. Med hög effektivitet och enkel hantering erbjuder Malmberg Recovery en betydande minskning av energiförbrukningen och lägre CO2-avtryck, samtidigt som den behåller din befintliga energilösning som en backup. Lösningen är prefabricerad och levereras som en färdig modul, vilket inte bara säkerställer snabb installation och minimal störning av pågående verksamhet, utan möjliggör också enkel skalbarhet och anpassning efter specifika behov.

Malmberg Recovery funktion

Med en Malmberg Recovery anläggning blir du cirkulär i din energiförsörjning. Många industribyggnader, matvarubutiker och andra byggnader med höga kylbehov använder idag system med takfläktar som avger spillvärme. Genom att implementera Malmberg Recovery elimineras behovet av dessa fläktar samtidigt som vi återanvänder spillvärmen för att effektivt värma upp byggnaden. Genom att integrera Malmberg Recovery i din verksamhet kan du minska din energiförbrukning avsevärt med en hög COP-värde som motsvarar en minskning av energiförbrukningen med hela 75%.