Malmberg och ELIQUO möjliggör Net Zero av metan på avloppsreningsverk genom att introducera en ny vakuumavgasningsteknik för rötslam i Sverige och Norge!

  • Malmberg och ELIQUO introducerar tillsammans EloVac®-teknologin på den norska och svenska marknaden
  • Ny teknik för avloppsreningsverk på den nordiska marknaden för att avsevärt minska koldioxid
  • Den nya tekniken med vakuumavgasning för rötslam tar bort metanutsläpp under slambehandling samtidigt som det förhindrar avlagring av Struvit och förbättrar avvattningen.

Åhus den 15 februari 2022

Malmberg och ELIQUO WATER GROUP har tecknat ett samarbetsavtal för att introducera ELIQUOs EloVac®-teknologi för vakuumavgasning för rötslam på den nordiska marknaden. Malmberg kommer att ta EloVac® till Norge och Sverige för att främja Net Zero på avloppsreningsverk genom att minska utsläppen av metan (CH4) som uppstår under slambehandlingsprocessen. Genom att installera EloVac®-teknologin kan avloppsreningsverken ge ett viktigt bidrag till att minska sitt koldioxidavtryck och motverka klimatförändringar.

Avloppsvatten är den femte största källan till metanutsläpp – vilket ger reningsverken en enorm potential att bidra till att minska klimatförändringarna genom att undvika metanutsläpp. Vid reningsverk uppstår 75 procent av de direkta utsläppen av växthusgaser vid behandling av slam. Därför kan tekniker för att minska metanutsläppen under slambehandlingsprocessen ge ett betydande bidrag till att minska koldioxidavtrycket från reningsverken. Att spara energi och deponeringskostnader kan minska koldioxidavtrycket ytterligare.

Teknologier som EloVac® kombinerar flera fördelar för att minska koldioxidavtrycket. ELIQUOs patenterade teknologi EloVac® är ett plug-and-play biosolids avgasningssystem med valfri integrerad fosforutfällning. För vakuumavgasningsprocessen matas upphettat slam från den anaeroba processen kontinuerligt till en avgasningsreaktortank. En vakuumpump fångar upp den inneslutna biogasen från det rötade slammet och för det tillbaka in i gassystemet. Energin som produceras från denna extra gas används. Samtidigt ökar avgasningen pH.

Processen resulterar i kontrollerad fosforutfällning. Processen leder dessutom till bättre avvattning, lägre polymeranvändning och PO4-P-belastningar till reningsverken samt eliminerar nedströms struvitavlagringsproblem. Reningsverken kan spara upp till 20 procent slamavyttringskostnader, lägre underhållskostnader och totalt sett minska sitt koldioxidavtryck med upp till 25 procent.

Med Malmbergs decennier av erfarenhet av kommunal avloppsrening i Sverige och Norge strävar båda företagen efter att göra en positiv inverkan genom att hjälpa reningsverk att bli koldioxidneutrala.

Erik Malmberg, VD för Malmberg säger: ”Malmbergs vision är noll avfall och att möjliggöra det cirkulära samhället. Vi kallar oss “Generation Zero”. Därför är vi stolta över att samarbeta med ELIQUO och ser fram emot att introducera EloVac®-teknologin. EloVac® är en framtidsteknologi för den kommunala avloppsreningsmarknaden som letar efter hållbara och cirkulära lösningar.”

Gauke Reitsma, VD för ELIQUO WATER GROUP tillägger: ”Både Malmberg och ELIQUO är företag med ett långsiktigt fokus och en vision om vatten och hållbarhet. Vi är glada över att gå samman med Malmberg i Sverige och Norge för att introducera vår EloVac®-teknologi för att minska CO2-fotavtrycket på reningsverken”

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter