VEAS Renseanlegg överlämnat till kund!

Den 22 november 2022 togs Norges största renseanleggning, VEAS officiellt över av beställaren efter en godkänd slutbesiktning och fullföljd/godkänd provdrift.

Kontraktet med kunden signerades 30e april 2019 och projektet påbörjades kort därefter. Malmbergs leverans har omfattat allt i från projektering, tillverkning/ leverans, installation och idrifttagning av all processutrustning i två nya processhallar i bergrum.

Otroligt kul att få lämna över ett väl genomfört projekt till beställaren. Att bidra så att avloppsvatten blir en värdefull resurs och säkerställa att vi kan hålla Oslofjorden ren har varit otroligt inspirerande i projektet! Alla inblandade har gjort ett fantastiskt bra jobb som kommer generera en god relation med kunden under lång tid framöver!

Steffan Stridsberg, Projektledare
VEAS Renseanlegg

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter