Malmberg och LBVA genomför Sveriges första metanavgasningsprojekt!

Malmberg med tyska teknikpartnern ELIQUO introducerade ELOVAC®-teknologin på den nordiska marknaden under våren 2022. Nu har Malmberg fått i uppdrag att leverera en ELOVAC för fullskalepilot till Laholmsbuktens VA på deras avloppsreningsverk Västra Stranden i Halmstad. 

ELOVAC®- är en kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med option till samtidig fosfatutfällning. Genom att vakuumsuga ut metan från slammet får man ut mer gas från reningsverket och minskar därmed metanslip från slammet. Tekniken förbättrar även avvattningen och sänker därmed slamhanteringskostnader, och kan minska polymerförbrukning.

 ”ELOVAC® är en väl beprövad teknik för avloppsreningsverk och andra biogasproducenter som letar efter hållbara och cirkulära lösningar. Det finns ett stort intresse för att minska metanslip på ARV som är en av deras största utsläppskällor och det är otroligt roligt att komma i gång med LBVA på Västra Strandens ARV i Halmstad! Klimatneutralt VA är en av branschens stora frågor och vi är stolta över att ha ett konkret erbjudande.”

Taino Bendz – Teknikchef

LBVA arbetar på flera olika sätt för att sänka sin klimatpåverkan och med ELOVAC® tas ett viktigt steg för att minska koldioxidavtryck på Västra Strandens ARV och motverka klimatförändringar.

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter